Douc Rapid Transfer Information

Save Douc Lives
Cứu những con Vọoc

Douc are sensitive primates.
Confiscated douc & langur will often be in a state of shock, and unlike many other primates require additional heat, correct nutrition and companionship of their own species.
Rapid transfer within 48 hours to Dao Tien is vital for survival.

VỌoc những loài linh trưởng nhạy cảm nhất
Những con vỌoc và chà vá khi được tịch thu bởi các cơ quan chức năng thường trong tình trạng bị sốc, không giống những loài linh trưởng khác chúng cần được giữ ấm, bổ sung dinh dưỡng đúng cách và điều quan trọng chúng cần được ở gần đồng loại của mình
ĐIỀU QUAN TRỌNG NHẤT ĐỂ NHỮNG CON VỌOC CÓ THỂ SỐNG SÓT ĐÓ LÀ HÃY LIÊN HỆ NGAY VỚI đẢO TIÊN, 48 GIỜ ĐẦU LÀ THỜI GIAN VÀNG ĐỂ CỨU MẠNG SỐNG CỦA CHÚNG.

There they will receieve specialist care and companionship of other doucs. If they are fed the wrong food, they will die. If they are kept alone, they will become depressed and die.

Ở đây chúng sẽ nhận được sự chăm sóc đặc biệt và có cơ hội đồng hành với những con vọoc khác. Nếu  bị cho ăn sai cách, chúng có thể bị chết. Nếu không được ở cùng những đồng loại của mình những con vọoc cũng dễ bị trầm cảm và chết

 

TEMPORARY CARE & FEEDING FOR INFANTS

 • Require warmth – in a warm box with blankets (28°C)
 • Do not place anywhere near draughts or people. They easily develop pneumonia.
 • Provide access to water.
 • Small Infants (<500g in weight) require UHT milk (warm 37 °C) with a syringe 6 to 10 ml every 2 hours. For older infants UHT-cow milk mixture with oak bark tee 3:1 with a syringe or bottle 6-10ml every 2 hours (milk must have no sugar).
 • Over one month of age provide additional leaves – ad libitum.
 • If any diarrhoea- maintain fluids (electrolyte) 5 ml every 2 hours and immediate transfer to specialist centre. High risk of death.
 • DO NOT FEED ANY FRUIT or other food.
 • RECORD in detail- weight, food eaten, faeces condition.
 • At all times maintain good hygiene.

TRANSPORT TO RESCUE CENTRE

 • Infants (<2 kg): medium size carry box with towels. Must be kept warm – box temperature 28°- 30 °C
 • Adults: In strong 1m x 1m cage. Towel over to limit draughts. Place water and leaf (such as hibiscus) in the cage.

HƯỚNG DẪN CHO ĂN VÀ CHĂM SÓC TẠM TỜI CHO NHỮNG CÁ THỂ SƠ SINH

 • Cần thiết được giữ ấm – tốt nhất trong các hộp giữ ấm (28°C).
 • Không giữ chúng ở những nơi có gió lùa hoặc gần con người. Chúng rất dễ bị viêm phổi.
 • Cung cấp đủ nước.
 • Những cá thể sơ sinh nhỏ (<500g trọng lượng) cần uống sữa thanh trùng (độ ấm 37 °C) với liều lượng 6 đến 10ml, cứ 2 giờ cho uống một lần. Với những con lới hơn có thể cho uống sữa thanh trùng với vỏ cây sồi, liều lượng từ 6 – 10ml, 2 giờ uông một lần (chú ý sử dụng sữ không đường).
 • Những cá thể lớn hơn một tháng tuổi cần cung cấp thêm lá cây trong khẩu phần ăn.

 • Nếu bị tiêu chảy cần cung cấp ngay chất điện giải khoảng 5 ml, cho uống hai giờ một lần, lập tức đưa chúng đến các cơ sở chuyên khoa. Trườn hợp này nguy cơ tử vong rất cao.

 • KHÔNG CHO ĂN TRÁI CÂY hoặc những thực phẩm khác.

 • GHI NHẬN chi tiết các thông số – trọng lượng, các loại thức ăn, tình trạng phân.

 • Cần giũ vệ sinh tốt trong suất quá trình.

  VẬN CHUYỂN ĐẾN TRUNG TÂM CỨU HỘ

 • Với những con sơ sinh (<2kg): sử dụng các hộ nhỏ với khăn. Cần thiết phải giữ ấm – nhiệt độ hộp 28°- 30 °C
 • Với những con trưởng thành: giữ trong các lồng với kích cỡ 1m x 1m. Phủ khăn bên ngoài để hạn chế gió lùa. Để lá cây và nước bên trong chuồng.